WET VERBETERING POORTWACHTER

De belangrijkste verplichtingen voor werknemers op een rij

Als u, als medewerker, langdurig ziek wordt, krijgt u te maken met de Wet verbetering Poortwachter (WvP).

Als u na 93 weken nog steeds ziek bent, is de aanvraag WIA aan de orde. Het UWV zal, voordat het overgaat tot behandeling van de WIA-aanvraag, toetsen of uw werkgever er  alles aan gedaan heeft om uw weer aan het werk te krijgen. Het UWV heeft deze rol om onnodige instroom in WIA en WW te voorkomen. Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze het UWV de  inspanningen toetst. Wanneer zijn de inspanningen voldoende geweest?

Bekijk onderstaande filmpjes voor een korte uitleg over Wet Verbetering Poortwachter en de bedrijfsarts

 Wet Verbetering Poortwachter

Arboportaal - Bedrijfsarts

Contact

Centrum voor Bedrijfsgezondheid B.V.

Plesmanstraat 59-14 A

3905 KZ Veenendaal

Tel.: 0318-734297

Website: www.cvbgezondheid.nl

E-mail: cecile@cvbgezondheid.nl

Copyright 2021 | Centrum voor Bedrijfsgezondheid