NIEUWE WET- EN REGELGEVING

informatie voor werknemers

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter al eerder in 2002 ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

 

Gezamenlijke inspanning

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de  werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

 

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Per 1 juli 2017 geldt er een nieuwe wet- en regelgeving wat betreft de Arbowet. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter, het basiscontract en de nieuwe Arbowet.

Ook vindt u hier alle informatie betreffende de AVG die per 25 mei 2018 in is gegaan.

 

De AVG (Algemene Wet Gegevensbescherming)

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Klik hier om alles te weten te komen over de AVG

Bekijk onderstaande filmpjes voor een korte uitleg over Wet Verbetering Poortwachter en de bedrijfsarts

Wet Verbetering Poortwachter

Arboportaal - Bedrijfsarts

Contact

Centrum voor Bedrijfsgezondheid B.V.

Plesmanstraat 59-14 A

3905 KZ Veenendaal

Tel.: 0318-734297

Website: www.cvbgezondheid.nl

E-mail: cecile@cvbgezondheid.nl

Copyright 2021 | Centrum voor Bedrijfsgezondheid