Mag u persoonsgegevens verwerken?

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een grondslag hebben. Kunt u straks aantonen dat u een grondslag heeft?
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Mag u persoonsgegevens verwerken?

 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag u niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. Daarom is het goed om vooraf inzicht te hebben in het type persoonsgegevens dat u wilt verwerken. Zodat u weet welke AVG-regels er voor u gelden.

 

We onderscheiden drie typen persoonsgegevens: gewone, bijzondere en strafrechtelijke gegevens.

 

Gewone persoonsgegevens

U mag alleen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer u de gegevensverwerking op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen kunt baseren.

 

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

De verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden. Tenzij u zich kunt beroepen op een specifieke wettelijke uitzondering én op 1 van de 6 grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens.

Publicaties

 

Hieronder kunt u een aantal publicaties downloaden:

 

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Contact

Centrum voor Bedrijfsgezondheid B.V.

Plesmanstraat 59-14 A

3905 KZ Veenendaal

Tel.: 0318-734297

Website: www.cvbgezondheid.nl

E-mail: cecile@cvbgezondheid.nl

Copyright 2021 | Centrum voor Bedrijfsgezondheid